ایزولاسیون و زهکشی گود

ایزولاسیون و زهکشی گود

ایزولاسیون و زهکشی گود


1401/06/02

ایزولاسیون و زهکشی گود های ساختمانی اصولا به لحاظ نوع پروژه به دو صورت بیرونی و داخلی انجام می شود 

ایزولاسیون داخلی مهمتر از ایزولاسیون خارجی می باشد چون اصولا باید قبل از اجرای فونداسیون سیستم زهکش و ایزولاسیون اجرا شود. در ادامه ایزولاسیون خارجی هم اشاره خواهیم کرد .

جزئیات اجرای سیستم زهکشی و ایزولاسیون 

جزئیات اجرای سیستم زهکشی و ایزولاسیون
  • کلیات مراحل اجرای سیستم زهکشی و ایزولاسیون 
  • حفر کانال زهکش  اجرای سیستم داخل کانال زهکش طبق شکل بالا
  • اجرای لایه فیلتر از جنس ژئوتکستایل پلی پروپیلن با گرماژه 300 گرم برمترمربع
  • اجرای لایه زهکش اجرای لایه ژئوممبران بعنوان لایه آب بند نوع ژئوممبران یا باید پ وی سی باشد ویا ال ال دی پی باشد.
  • لایه محافظ ژئوممبران از نوع ژئوتکستایل 600 گرم بر مترمربع 
  • بتن مگر و اجرای فونداسیون 

برای انجام خدماتی مانند زهکشی ساختمان با بهترین کیفیت می توانید با مشاورین شرکت ژئو خانجانی تماس حاصل نمایید.